Dotyková zařízení ve výuce – projekt, který je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků a možnost v daleko větší šíři využívat ICT na škole.

Plakátek