Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Realizace: Doučování je realizováno: a) v blocích individuálně / 1 žák i skupinově / více
účastníků v jednom předmětu či vzdělávací oblasti; b) nebo nárazově – opět pro jednotlivce
či skupinu žáků na rámec ustálených bloků doučování (jednorázové vysvětlení látky).

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL