Naše základní škola, školní družina a školní klub realizují společně projekt s názvem Krok za krokem,registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008842, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Projekt je zaměřen na:

–          personální podporu – školní asistent a školní kariérový poradce

–          osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemové výuky a vzájemného předávání zkušeností mezi pedagogy (nové metody ve výuce)

–          zapojení odborníka z praxe do výuky

–          využití ICT ve vzdělávání

–          extrakurikulární rozvojové aktivity  – Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her, Klub komunikace v cizím jazyce, Badatelský klub, Klub sociálních a občanských dovedností, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

–          projektové dny ve školní družině a školním klubu

Hlavními cíli projektu jsou zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce, sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Tento projekt je spolufinancován EU.