Škola je umístěna na náměstí v centru města, v sousedství Městského úřadu města Varnsdorf.
Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Dle demografického vývoje jsou otevírány paralelní třídy. Běžně se škola pohybuje v rozmezí 14 – 16 tříd. Třída s upraveným vzdělávacím programem je otevírána na základě povolení KÚ od roku 2012. V případě paralelních tříd je na prvním stupni třída s rozšířenou výukou anglického jazyka, na druhém stupni sportovní, resp. třída s rozšířenou výukou ICT a přírodovědných předmětů. Ve skupinách se navazuje na rozšířenou výuku anglického jazyka.
Budovy a prostory školy jsou koncipovány pro 420 žáků, škola je naplněna do stavu 340 vzhledem k činnosti specializovaných učeben.
Ve škole jsou každým rokem nabízeny kurzy výuky anglického a německého jazyka, v rámci informačních a komunikačních technologií škola zajišťuje výuku 10 vzdělávacích oblastí akreditovaných MŠMT.
Škola organizuje své vlastní projekty, do kterých zapojuje region – Podzimní hry, Atletika pro 1. stupeň ZŠ, Silvestrovské závody, My face, Evropský den.
Výstupem pro žáky školy jsou nejen testy školní a plošné, ale především Den otevřených dveří a Školní akademie.

Zaměstnanci školy – konzultační hodiny