Škola je umístěna na náměstí v centru města, v sousedství Městského úřadu města Varnsdorf.
Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Dle demografického vývoje jsou otevírány paralelní třídy. Současný stav počtu kmenových učeben a tříd činí 18. V případě paralelních tříd je na prvním stupni třída s rozšířenou výukou anglického jazyka, na druhém stupni sportovní, resp. třída s rozšířenou výukou ICT a přírodovědných předmětů. Ve skupinách se navazuje na rozšířenou výuku anglického jazyka. Dle zřizovací listiny je maximální kapacita školy stanovena na 420. Optimální stav vzhledem k učebnám kmenovým, specializovaným i k prostorám jako takovým je cca 380.
Škola organizuje vlastní projekty, do kterých zapojuje region – Podzimní hry, Atletika pro 1. stupeň ZŠ, Silvestrovské závody, Evropský den.
Výstupem pro žáky školy jsou nejen testy školní a národní, ale především Den otevřených dveří a Školní akademie.