Součástí projektu jsou vytvořené materiály pro žáky – cizince:

Vánoce PL2 Vánoce PL1 Svátky PL Naše škola PL Státní symboly PL Vánoce SVÁTKYStátní symboly RISKUJ Naše škola NEVÍŠ – POMOHU TI!

Škola se úspěšně zapojila do výzvy na Podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018, čj. MSMT-21430/2017-1. Účelem dotace je zajištění a udržení podmínek pro rozvoj vzdělávání v jazycích národnostních menšin a dále poskytnout dostatek informací o poznávání historie a kultury jiných národů, které vedou ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii.

ZŠ náměstí E. Beneše 469 ve Varnsdorfu navštěvuje mimo české populace také v hojné míře populace vietnamská. Škola se jim snaží vycházet vstříc nejen v rámci výuky, ale také v rámci kulturních, společenských a sociálních potřeb. V této souvislosti je škola v kontaktu se zástupci vietnamské komunity, stejně jako s organizacemi OSPOD, PPP a SPC. Každým rokem škola zajišťuje bezplatnou výuku, a to formou individuální v průběhu výuky i formou kroužků. Nyní chce využít dotačního titulu k zajištění vyrovnání kulturního znevýhodnění. Pro žáky budou připraveny digitální učební materiály a pracovní listy, s kterými budou žáci pracovat v rámci týdenního intenzivního kurzu (15. – 19. 10. 2018). Ten poslouží k dalšímu zapojení žáků – Vietnamců – a k vzájemnému sblížení a pochopení kulturních, historických a společenských zvyků a tradic. Výstupem celého projektu bude prezentace zpracovaná na CD a přístupná na webových stránkách školy.

Tisková zpráva