Jak dál?

Tyto řádky jsou určeny budoucím šestým ročníkům. Jistě začínáte přemýšlet, kde budete pokračovat po ukončení 5. ročníku. Nabízí se několik variant: 1. pokračovat ve studiu na naší škole: a) v běžné třídě, kde výuka je zaměřena rozšířením hodin TV na

Pro rodiče

Vážení. S platností od 1. 2. 2021 budete moci kontrolovat docházku svých dětí v Bakalářích (na stejném principu jako elektronická žákovská knížka). Naší snahou je průběžná kontrola docházky a přítomnosti na výuce (ať již prezenční či distanční), která by měla