Prevence

V rámci preventivního programu se žáci 3. až 9. ročníků zúčastnili besed na témata související s bezpečným „pohybem“ na internetu. Dozvěděli se například, jaká jsou rizika a nebezpečí on – line her, jak vznikají závislosti a jaký dopad mají na zdraví a