V rámci programu Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2014 Č.j. MSMT – 33287/2013 uskutečnila ZŠ náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu projekt nazvaný Přátelství a spolupráce napříč národnostmi. Projekt byl zaměřen na multikulturní aktivity, pochopení tradic a zvyků pro vietnamské a české žáky. Cílovou skupinou bylo 30 žáků, kteří se pod vedením pedagogů zaměřili především na dvě kapitoly – Vztahy a porozumění a Škodlivost rasismu. Výstupem byl nejen společný pobyt v Jizerských horách (11. – 15. 8. 2014), ale následně projekt bude pokračovat tvorbou prezentace na CD, která bude ke stažení od 1. 10. 2014 na www.zs-namesti.eu, a výrobou brožury. Celý projekt je zajišťován skupinou pedagogů, kteří svou vlastní aktivitou rozšířili komunikaci nejen do českého, ale také do anglického jazyka. Celý projekt byl ze 70% financován MŠMT.

Pedagogické zajištění projektu: Václav Zemler, Iva Priclová, Jana Skořepová a Veronika Lojdová

DP IC Příloha č. 4 2014