Etická výchova – hodnocení

Řekni, co potřebuješ, já ti pomůžu…

Ve středu 16. 11. 2016 proběhl na ZŠ Varnsdorf náměstí projektový den věnovaný etice. Třídní učitelé 1. i 2. stupně si připravili pro děti program zaměřený na zlepšování mezilidských vztahů i na posílení sebeúcty. V řadě tříd byl program zaměřen na konkrétní problémy, se kterými se žáci už nějakou dobu potýkali.

Jednotlivé třídy se zabývaly těmito tématy: vyjadřování emocí (5. třída), vztahy v rodině, komunikace (6. A), pomoc druhým (7. A, 1. třídy), schopnost naslouchat (3. třídy, 6. A), společné zájmy (6. B), kamarádství (4. A, 4. B, 2. A), význam pravidel (2. B), schopnost ocenit sebe i druhé, schopnost přijatelným způsobem vyjádřit, co mi na druhém není vhod (8. A, 9. třída).

K práci žáci používali pracovní listy (které si v některých případech i sami připravili – v 3. třídách), práci ve skupinách (4. B), herecké etudy (např. televizní ankety v 7. A) i výtvarné činnosti (ruce zájmů v 6. B). K senzibilizaci sloužily nejrůznější příběhy, např. příběhy o zvířatech (v 1. A a 1. B), a dokonce i příběh Monteků a Kapuletů (v 8. A).

Ne vše skončilo tímto dnem, např. třída 7. A si vytvořila nástěnku „Burza pomoci“, která jim bude sloužit i v dalších dnech.

Celkově zúčastnění hodnotili den jako přínosný. Řada dětí dostala příležitost podívat se na sebe i na ostatní jinýma očima a pro mnohé už i jen sama tato možnost znamenala překvapení a posun v životě.

Mgr. Alena Valešová, koordinátorka projektu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mosty přes řeku, aneb nikdo není na světě sám

Chovají se děti samy k sobě i k druhým s láskou a porozuměním tak, aby se cítily dobře a spokojeně? Takovéto chování, vedoucí ke spokojenosti a štěstí, to je cíl etické výchovy.  Naše škola se zapojila do projektu Sami sobě, aneb mosty přes řeku, který má dětem v tomto pomáhat. V  jeho rámci proběhl v pátek 17. 6. 2016 projektový den. Děti s učiteli pracovali např. na tématech kamarádství, komunikace, životní hodnoty atd. Viz níže.

Mgr. Alena Valešová

Komunikace

Žáci 8. třídy se během projektového dne ponořili do problematiky komunikace mezi lidmi. Po přečtení krátkého textu „Sezení“ od Roberta Fulghuma jsme poznali, jaký je rozdíl mezi komunikací činem a komunikací tichem, uvedli si příklady z běžného každodenního života. Při společné diskusi jsme si objasnili význam komunikace mezi lidmi, na závěr jsme vytvořili společný plakát a zahráli si hru na rozvoj verbální komunikace.

Lucie Šeráková

Součástí projektu jsou projektové dny – zde přinášíme ohlasy ze dne 17. 6. 2016

Páteční projektový den byl zaměřený na etickou výchovu. Žáci 4. třídy se blíže seznámili s knihou Malý princ od Antoina de Saint- Exuperyho. Žáci četli úryvky z knihy, vyplňovali pracovní listy, kreslili a vyjadřovali své názory na to, jak by se měli lidé k sobě chovat. Učili pochválit sebe i své spolužáky, zjišťovali, které vlastnosti jsou zásadní pro pravé kamarádství. Celé dopoledne bylo vydařené.

Mgr. Petra Zavadilová

Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří díky tematickým seminářům budou moci ve třídách lépe pracovat dle principů etické výchovy a lépe EtV implementovat do hodin. Předpokladem je zlepšení komunikace a vztahů na úrovni učitel-žák-rodič. Kromě vzdělávání pedagogů škola díky projektu získala prostředky na nákup učebnic a pracovních listů. Výstupem projektu budou projektové dny.

První etapa projektu započala prvním blokem přednášek (s tématem Výchovný styl) pro vyučující.