2021/2022

Školní parlament pilně pokračuje ve své práci. V přílohách: členové, soutěž a maskoti.

ČLENOVÉ, SOUTĚŽ, MASKOTI

Rok 2019/2020

Členové žákovského parlamentu pro 2019 / 2020 – stav dle odevzdaného souhlasu rodičů se členstvím:

6. A: Jaroslav Lacina, Michal Bubna, Tomáš Rosa

6. C: Michal Hnízdo

7. A: Lucie Šusová, Lucie Pelikánová

8. A: Petr Švancara

8. B: Anna Litavová, Tereza Hrušková

9. A: Aneta Hanzalíková

9. B: Michaela Bidrmanová

Předsedkyně: Aneta Hanzalíková z 9. A

Koordinátorka: Mgr. A. Valešová

     Soutěž o nejoriginálnější dýni

     Žáci všech tříd se dne 8. 11. zúčastnili halloweenské soutěže o nejoriginálnější dýni, kterou pořádal školní parlament. Spousta krásných dýní přistála v učebně INF II, kde školní parlament rozhodoval o vítězích ve třech kategoriích. 1. – 2. třída, 3. – 5. třída a 6. – 9. třída. Rozhodování nebylo jednoduché, ale parlament nakonec rozhodl takto:

1. – 2. třída: třída 2. A

3. – 5. třída: třída 4. B

6. – 9. třída: třída 6. A

Za školní parlament Michaela Bidrmanová

V pondělí pak měli žáci školy možnost si prohlédnout všechny výtvory (kromě poživatelného a zřejmě již snědého výtvoru 2. B). Zájem byl dost velký, u výstavky se „dveře netrhly“, takže členové parlamentu ze 6. A měli plné ruce práce se zajištěním hladkého chodu prohlídky. K vidění bylo vše možné: dýně jako sova, zvracející dýně, loďstvo z dýní a mnoho dalšího. Věříme, že třídy, které se zapojily do soutěže, vyráběly zejména pro radost a těšila je vzájemná spolupráce – nejen při samotném tvoření ale už jen při vymýšlení. To je také hlavním účelem soutěží – rozvoj tvořivosti a spolupráce a též budování si respektu k pravidlům.

A. Valešová, koordinátorka ŠP

Soutěž školního parlamentu – PDF.

Soutěž školního parlamentu – o nejoriginálněji nazdobenou dýni

Pro: třídy (3 kategorie: 1. -2. třídy, 3. – 5. třídy, 2. stupeň)

Kdy: v pátek 8. 11. během jedné vyučovací hodiny –  kterékoli , je třeba se předem domluvit s některým vyučujícím

Pravidla:

přinést si svou dýni nebo dýně, velikost není důležitá

nic nevyrábět předem, lze vyrábět jen během 1 vyuč. hodiny (tedy 45 minut)

dýně má / mají tvořit podstatnou část výsledku, může být dotvořená čímkoli dalším (papírem, …)

dýni není třeba vydlabávat

výsledkem může být nazdobená dýně, panáček, …

hodnotí se originalita a kvalita provedení, dýně musí „přežít“ přenos do INF 2

zapojit by se mělo co nejvíce žáků ve třídě (nápady, tvorba přídavných částí, .)

učitelé radit mohou, ale do výroby se smějí zapojit pouze na 1. stupni

nazdobenou dýni je třeba odnést během dne do 13, 30 do INF 2 k hodnocení

DETEKTIV VE ŠKOLE 1

1. schůzka

Fotografie ze školního výletu

Podmínky:

1. Každá třída může dodat maximálně 3 fotografie.

2. Autor musí být žákem třídy.

3. Téma: libovolné v rámci školního výletu.

4. Fotografie předat koordinátorce paní učitelce Valešové do 26. 6. 2017 (na USB).

5. Vyhlášení v průběhu Dne školní radosti 29. 6. 2017.

Žákovský parlament na dětské konferenci

27. 4. 2017 se členové parlamentu vypravili do Krásné Lípy, kde ten den probíhala dětská konference s názvem Šluknovský výběžek – mám ho rád. Předseda parlamentu Tomáš Mauder nachystal prezentaci s informacemi o parlamentu a o naší škole. Celkem bylo 33 příspěvků. Naši žáci šli na řadu hned druzí. Na pódiu odvážně stanuli Tomáš Mauder a Dan Vlček. Vůbec to neměli snadné, protože nedostali ovladač k odklikávání prezentace. Přesto zvládli říct veškeré důležité informace.

Pak členové parlamentu chodili po sálech a sledovali příspěvky žáků z jiných škol. Snad se díky tomu na dalším setkání parlamentu urodí nějaké nové nápady.

Mgr. A. Valešová

Činnost školního parlamentu pokračuje i v roce 2016/2017, a to v novém složení. Pro žáky školy je připravena podzimní soutěž – viz příloha.

Halloweenský rej na škole

Halloweenská soutěž Schůzka 7. 10. 2016

Schůzka 15. 4. 2016

Máme školní hymnu

Schůzka 12.2.2016

Máme logo!

Děkujeme za spoustu krásných návrhů všem spolužákům. Nakonec jsme vybrali logo Natky Quaiserové z 9. A, které zvítězilo díky počtu hlasů a díky své jednoduchosti a praktičnosti.

Vaši parlamentáři

Schůzka 8.1.2016

Schůzka 11.12.2015

Logo parlamentu a hymna školy

Parlament na startovní čáře   

V pátek 13. 11. 2015 se poprvé sešel nedávno zvolený školní parlament. Setkání zahájil pan ředitel, který nám popřál hodně dobrých nápadů. Možná to bylo tím přáním, v každém případě zazněla řada návrhů, např. ke dni otevřených dveří. Dokonce jich padlo tolik a byla taková chuť návrhy zrealizovat, že bylo třeba si úkoly rozdělit. Hned jsme také zvolili předsedu parlamentu, Matěje Nováka, který bude jménem parlamentu oslovovat vedení školy a vyučující. Chuť pracovat a tvořit je taková, že se zřejmě budeme scházet častěji než jen jednou za měsíc.

Za členy parlamentu koordinátorka A.Valešová

1.zasedání školního parlamentu

Volby do parlamentu

Volby do parlamentu proběhly v jednotlivých třídách druhého stupně na přelomu měsíce října a listopadu.

Složení: Linda Hasaniová (6. A), Jan Krul (6. B), Tomáš Mauder (7. A), Adéla Schillingová (7. B), Daniel Vlček (8.), Matěj Novák (9. A), Petra Ivaničová (9. B). Nový parlament začne pracovat od 9. 11. 2015 s podporou koordinátorky Mgr. Aleny Valešové.

15. 10. 2015 schůzka prozatímního školního parlamentu

Během krátké schůzky se objevila řada nápadů na prezentaci školy. Členové rovněž prodiskutovali možný průběh listopadových voleb. Shodli se na tom, že nejjednodušší a pro školu nejefektivnější budou volby po třídách – každá třída tak bude mít v parlamentu svého zástupce.

Váš zástupce v parlamentu Prezentace žákovský parlament

Školní parlament na škole začal fungovat od 1. 10. 2015. Složení parlamentu je do voleb v listopadu 2015 následující: Karolína Horňáková (6. A), Jan Krul (6. B), Tomáš Mauder (7. A), Adéla Schillingová (7. B) a Daniel Vlček (8.). Koordinátorkou je Mgr. Alena Monika Valešová.

Hlavní činností je příprava a organizace voleb a zlepšení vztahů mezi učiteli a žáky.