V adventním čase probíhají schůzky našich žáků s „babičkami“ z Pohádky. První se uskutečnila v úterý 3. prosince. Cílem bylo nejen tvořit, zpívat, ale i navodit atmosféru svátků. Výrobky byly krásné, pomoc babiček významná, nálada výborná.

Tento projekt, který je financován z dotačního programu města Varnsdorf, načal své aktivity již v březnu 2019, Žáci pod vedením Mgr. Drahuše Hendrychové a Mgr. Věry Víškové se v rámci kroužku „Estetiky“ začali připravovat na setkávání se seniory z Pohádky. V následujících měsících pak společnými silami diskutovali, vyráběli, zpívali a vzájemně si připomínali důležité dny v roce – Velikonoce, májové oslavy, výročí sv. Václava, adventní čas. V rámci projektu pak byla připravena návštěva Šluknovského zámku = pátek 25. 10. 2019, které se zúčastnily děti 2. – 5. třídy (Mgr. Věra Víšková a Nikol Rýznarová) a „babičky a dědečkové“ z Pohádky. Už v autobuse to pěkně ševelilo. Senioři se dětí ptali na jejich záliby, rodinu, školu, … Děti naopak zajímalo, kolik mají babičky a dědečkové vnoučat, co celé dny dělají. Po příjezdu do Šluknova se děti posilnily svačinou a senioři zašli na kafíčko do zámecké cukrárny. Pak už následovala prohlídka zámku s výkladem paní průvodkyně. Výklad, který byl velmi zajímavý a poutavý, doplňovaly otázky dětí i seniorů. Na závěr všichni navštívili výstavu vojenských uniforem a vojenské výzbroje z různých časových období i různých států. Pak už následovala cesta zpět. V autobuse se všichni shodli, že se výlet opravdu vydařil a všem se moc líbil. Nyní se již všichni těší na další setkání, které bude připraveno na adventní čas.

VZ a Mgr. Věra Víšková

Jak již z názvu vyplývá, jedná se o projekt zaměřený na různé generace a na propojení kroužku estetiky (tvoření) se seniory z Pohádky. Několikrát v roce se sejdou věkově zcela odlišné skupiny, aby se společně bavily, vzdělávaly, tvořily a vyráběly, zpívaly. Zázemím bude budova školy. Každá skupina přijde s jednotlivým dílkem kreativity. Projekt se zaměřuje na období svátků, mj. na Velikonoce, májové a svatováclavské svátky, adventní čas. Zpestřením pro všechny účastníky bude říjnová návštěva Šluknovského zámku s aktuální výstavou.

Finančně je tento projekt spolufinancován z Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2019.

ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469