Vzhledem k tomu, že škola ukončila z organizačních i technických důvodů svou činnost v projektu Hodina pohybu navíc, oslovila ji nabídka Ústeckého kraje s výše uvedeným dotačním titulem. Ten zajišťuje nejen proškolení lektorek sportu a nákup sportovního náčiní v celkové hodnotě 41 287,-, ale také realizaci samotných hodin sportovních aktivit.

Představení projektu

  • Projekt „Sport a pohyb dětem“ je komplexní tréninkový systém, založený na principech funkčního tréninku pro děti a mládež.
  • Cílem projektu je zapojení velkého počtu sportujících dětí a vytvoření pozitivního vztahu dětí ke sportu a rozvoj jejich pohybové všestrannosti na území celé České republiky.
  • Projekt je realizován za podpory Nadace ČEZ, ČEPS, a.s., Ústeckého kraje a pod záštitou Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje.

Projekt bude funkční minimálně do konce školního roku 2017/2018!

Den dětí plný sportu a pohybu

V pátek 1. 6. 2018 jsme se spolu s 23 žáky naší školy vydali v rámci projektu Sport a pohyb dětem do Chomutova. Žáci byli složeni především z těch, kteří od ledna 2018 navštěvují kroužek Funkčního a Sportovního tréninku.

Po příjezdu do Chomutova jsme byli seznámeni s programem, dostali jsme maskota v podobě plyšového medvěda a vyčkávali jsme společného zahájení.

Všichni zúčastnění měli možnost zasportovat si na 15 skvěle připravených sportovištích Náplní byl hod oštěpem, běh v pytli, skok z místa či kruhový trénink. Mimo to byla pro děti připravena dílnička, kde si mohly vyrobit květináč, dva skákací hrady a hlavně také možnost získat podpis od hokejových hráčů Chomutova a bývalého reprezentačního trenéra Vladimíra Růžičky.

Po splnění veškerých stanovišť si všichni vyzvedli medaile, diplom a také svačinu na zpáteční cestu, která nebyla nikterak krátká.

Ing. Petra Danková, Iva Forejtová

Skvělé! Naše škola dostala pozvánku do Chomutova. Koná se tam Den dětí s různými atrakcemi a soutěžemi. Žáci si odvezou nejen nevšední zážitky, ale také malé ceny za plnění úkolů v jednotlivých soutěžích. Z naší školy se zúčastní 2 skupiny, které vedou lektorky Ing. Petra Danková a Iva Forejtová. Bližší pokyny k odjezdu a k návratu obdrží účastníci včas.

V rámci projektu Sport a pohyb dětem měly žákyně druhého stupně možnost se od ledna letošního roku přihlásit do nově vytvořeného kroužku Funkční trénink.

Od této doby se pravidelně s třinácti děvčaty scházíme buď v naší posilovně, nebo v naší cvičebně. S pomocí veškerých pomůcek, které jsme obdržely, posilujeme a zlepšujeme naší fyzickou kondici. Díky projektu Sport a pohyb dětem můžeme nabídnout cvičební pomůcky jako je bosu, TRX, RIP TRX, kettelbel, nové gymnastické míče.

Dne 11. 4. 2018 jsme si v rámci kroužku vytvořily sportovní odpoledne, kde jsme mimo jiné zkoušely nové možnosti, jak s náčiním pracovat, využívat jej a cvičit opravdu funkčně, jak je obsaženo v názvu našeho kroužku.

Musím opravdu pochválit všechna děvčata. Do kroužku dochází pravidelně a hodinu od hodiny jde vidět, jak se jejich výsledky zlepšují.

Vedoucí kroužku: Ing. Petra Danková

IMG_7134

Kroužek sportovní hry pod hlavičkou SPORT A POHYB DĚTEM probíhá každé úterý a navštěvuje ho třináct dětí ve věku 7 – 9 let.

Struktura tréninkové jednotky:

–          na začátku každého kroužku se vždy děti zahřejí

–          po zahřátí následuje protažení a rozcvičení

–          v průpravné části nacvičujeme a zdokonalujeme cviky, které děti již cvičily

Dohlížím na správném provádění techniky cviků. Zaměřím se na každém individuálně. Při kruhovém tréninku cvičíme již zvládnuté cviky, seznámím děti se stanovišti, předvedu jak cvičit a čeho se vyvarovat. Na závěr se všichni protáhnou a vydýchají.

V březnu se na naší škole konal DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, kde si návštěvníci mohli nejen prohlédnout náčiní, ale i zacvičit.

Vedoucí: Iva Forejtová

DSCN5091