Všichni žáci druhého stupně, kteří si nezažádali u pana učitele Šmidílka si u svých třídních učitelů vyžádají přístupové údaje k novému školnímu e-mailu. Nově budou pro další výuku (od 30.3.2020) zřízeny Google učebny, ve kterých budete výuku dále sledovat. Žáci budou také denně sledovat svůj nový školní e-mail (Gmail). E-maily všech učitelů najdete ZDE.

Návod pro vstup do nové školní pošty a Google učebny.

Online vzdělávací zdroje – MŠMT

FRAUS
Mimořádná nabídka elektronických učebnic nakladatelství Fraus – zdarma.
www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6.A

Anglický jazyk – Skořepová
Matematika – Skořepová
Občanská výchova – Skořepová
Pracovní činnosti – Skořepová
Český jazyk – Valešová
Český jazyk 2 – Valešová
Přírodopis – zápis – Zavadilová
Přírodopis – úkoly – Zavadilová
Fyzika – Miklóšová
Informatika a výpočetní technika – Šmidílek
Hudební výchova – Hurtová
Dějepis – Zemlerová
Dějepis 2 – Zemlerová
Zeměpis – Bujárková
Pracovní činnosti – Zavadilová
Přírodopis 2 – Zavadilová
Dějepis 3 – Zemlerová
Český jazyk 3 – Valešová
Fyzika 2 – Miklóšová
Zeměpis 3 – Bujárková

6.B

Anglický jazyk – Bernatová
Anglický jazyk – Louka
Anglický jazyk – Valešová
Anglický jazyk 2 – Valešová
Fyzika – Priclová
Fyzika 2 – Priclová
Matematika – Priclová
Matematika 2 – Priclová
Přírodopis – zápis – Zavadilová
Přírodopis – úkoly – Zavadilová
Český jazyk – Zemlerová
Český jazyk 2 – Zemlerová
Literatura – Zemlerová
Informatika a výpočetní technika – Šmidílek
Hudební výchova – Hurtová
Dějepis – Zemlerová
Dějepis 2 – Zemlerová
Občanská výchova – Zemlerová
Zeměpis – Bujárková
Pracovní činnosti – Zavadilová
Přírodopis 2 – Zavadilová
Český jazyk 3 – Zemlerová
Dějepis 3 – Zemlerová
Občanská výchova 2 – Zemlerová
Literatura 2 – Zemlerová
Anglický jazyk 3 – Valešová
Zeměpis 3 – Bujárková

6.C

Anglický jazyk – Bernatová
Anglický jazyk – Louka
Anglický jazyk – Valešová
Anglický jazyk 2 – Valešová
Matematika – Miklóšová
Matematika 2 – Miklóšová
Přírodopis – zápis – Zavadilová
Přírodopis – úkoly – Zavadilová
Fyzika – Miklóšová
Informatika a výpočetní technika – Šmidílek
Pracovní činnosti – Bujárková
Hudební výchova – Hurtová
Dějepis – Zemlerová
Dějepis 2 – Zemlerová
Český jazyk – Fryblíková
Zeměpis – Bujárková
Občanská výchova – Bujárková
Pracovní činnosti – Zavadilová
Přírodopis 2 – Zavadilová
Dějepis 3 – Zemlerová
Anglický jazyk 3 – Valešová
Fyzika 2 – Miklóšová
Zeměpis 3 – Bujárková

7.A

Anglický jazyk – Bernatová
Anglický jazyk – Louka
Anglický jazyk – Valešová
Anglický jazyk 2 – Valešová
Německý jazyk – Bernatová
Německý jazyk – Ruttová
Matematika – Šmidílek
Matematika – učebna – Šmidílek
Český jazyk – Šanovcová
Přírodopis – zápis – Zavadilová
Chemie – Bujárková
Zeměpis – Hůla
Zeměpis – hodnocení prezentací
Dějepis – Zemlerová
Pracovní činnosti – Zavadilová
Přírodopis 2 – Zavadilová
Fyzika – Priclová
Dějepis 2 – Zemlerová
Anglický jazyk 3 – Valešová
Chemie 2 – Bujárková

7.B

Anglický jazyk – Bernatová
Anglický jazyk – Louka
Anglický jazyk – Valešová
Anglický jazyk 2 – Valešová
Matematika – Bernatová
Německý jazyk – Bernatová
Německý jazyk – Ruttová
Český jazyk – Šanovcová
Fyzika – Priclová
Fyzika 2 – Priclová
Přírodopis – zápis – Zavadilová
Zeměpis – Hůla
Zeměpis – hodnocení prezentací
Dějepis – Zemlerová
Pracovní činnosti – Zavadilová
Přírodopis 2 – Zavadilová
Dějepis 2 – Zemlerová
Anglický jazyk 3 – Valešová

8.A

Anglický jazyk – Bernatová
Anglický jazyk – Skořepová
Anglický jazyk – Louka
Německý jazyk – Bernatová
Německý jazyk – Ruttová
Matematika – Skořepová
Dějepis – Šanovcová
Přírodopis 1 – Zavadilová
Přírodopis 2 – Zavadilová
Přírodopis – úkol – Zavadilová
Český jazyk – Zemlerová
Fyzika – Miklóšová
Chemie – Bujárková
Zeměpis – Hůla
Výchova ke zdraví – Hurtová
Český jazyk – Zemlerová
Přírodopis 2 – Zavadilová
Český jazyk 2 – Zemlerová
Chemie 2 – Bujárková
Fyzika 2 – Miklóšová

8.B

Anglický jazyk – Bernatová
Anglický jazyk – Skořepová
Anglický jazyk – Louka
Německý jazyk – Bernatová
Německý jazyk – Ruttová
Český jazyk a literatura – Šeráková
Český jazyk a literatura 2 – Šeráková
Český jazyk 3 – Šeráková
Matematika – Šmidílek
Matematika – učebna – Šmidílek
Dějepis – Šanovcová
Přírodopis 1 – Zavadilová
Přírodopis 2 – Zavadilová
Přírodopis – úkol – Zavadilová
Fyzika – Miklóšová
Chemie – Bujárková
Zeměpis – Hůla
Výchova ke zdraví – Hurtová
Přírodopis 2 – Zavadilová
Chemie 2 – Bujárková
Fyzika 2 – Miklóšová

9.A

Výchova ke zdraví – Bernatová
Český jazyk a literatura – Šeráková
Český jazyk 2 – Šeráková
Český jazyk 3 – Šeráková
Anglický jazyk – Louka
Přírodopis – Bujárková
Přírodopis – dobrovolný úkol 1
Přírodopis – dobrovolný úkol 2
Přírodopis – výsledek
Informatika – Šmidílek
Fyzika – Miklóšová
Fyzika – prezentace1, prezentace2, prezentace3, prezentace4, prezentace5
Německý jazyk – Ruttová
Zeměpis – Bujárková
Matematika – Priclová
Občanská výchova – Priclová
Seminář z matematiky – Priclová
Chemie – Bujárková
Fyzika 2 – Miklóšová

9.B

Výchova ke zdraví – Bernatová
Matematika – Miklóšová
Matematika 2 – Miklóšová
Český jazyk – Valešová
Český jazyk 2 – Valešová
Anglický jazyk – Valešová
Anglický jazyk 2 – Valešová
Přírodopis – Bujárková
Přírodopis – dobrovolný úkol 1
Přírodopis – dobrovolný úkol 2
Přírodopis – výsledek
Informatika – Šmidílek
Fyzika – Miklóšová
Fyzika – prezentace1, prezentace2, prezentace3, prezentace4, prezentace5
Německý jazyk – Ruttová
Občanská výchova – Valešová
Seminář z ČJ – Valešová
Zeměpis – Bujárková
Zeměpis 2 – Bujárková
Chemie – Bujárková
Český jazyk 3 – Valešová
Anglický jazyk 3 – Valešová
Fyzika 2 – Miklóšová

V případě potíží s otevíráním pokynů k výuce napište na
smidilek@zs-namesti.eu