Název dotačního programu:Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2018

Závěrečná zpráva

ZA JEDEN PROVAZ

Hlavním cílem projektu je zapojit žáky-cizince (vietnamské národnosti) i v rámci volnočasových aktivit. V jejich rámci budou rozvíjeny sociální a komunikativní kompetence, kompetence k učení a občanské. Pro žáky (18 z české a 18 z vietnamské strany) bude připraveno celkem 5 akcí, které podpoří vzájemnou spolupráci a kooperaci, environmentální výchovu, dodržování pravidel, rozvoj skupinové práce, pracovní schopnosti a dovednosti, vztah k etickým a estetickým problémům, rozvoj soutěživosti a současně respekt k druhým. VZ

Letní tábor – 28. 7. – 1. 8. 

Za děti i další vedoucí několik slov P. Dankové a K. Valkové

V sobotu 28. 7. 2018 jsme se spolu s dětmi vydali na naše oblíbené místo v Jizerských horách – penzion U Kačáka, kde jsme strávili příjemných 5 dní plných zábavy, her a koupání. Hned na začátku se děti rozdělily do sedmi družstev a soutěžily v táborové hře, kde každé družstvo zastupovalo jednu, dětmi vymyšlenou, zemi v rámci olympijských her. Vytvářeli jsme vlajky, vymýšleli pokřiky, zkoušeli střelbu z luku, chůzi na chůdách, Kimovu hru. Společně prožívali hry zaměřené na etiku, společenské zvyky a tradice. Mimo hry a soutěže jsme si všichni každodenně pochutnávali na výborné kuchyni, po obědě při odpočinku nabírali síly a odpoledne využívali krásného počasí ke koupání v blízkém Bedřichově na Dolině.

Všechny děti si tábor užily, nasbíraly spoustu nových zážitků, prožitků a zkušeností a již nyní se těší na další pokračování projektu v říjnu 2018

Třetí akce – Den dětí – 13. 6.

U příležitosti Dne dětí pořádaného školní družinou jsme se opět v rámci projektu „Za jeden provaz“ sešli, abychom upevnili spolupráci dětí při volnočasových aktivitách.

Pro děti bylo vytvořeno stanoviště typu překážková dráha, kde návštěvníci dětského dne byli vedeni vietnamskými kamarády, se zavázanýma očima. Naši průvodci účastníky před zahájením informovali, že veškeré instrukce budou dostávat ve vietnamštině. Pro menší oboujazyčně. Žáci rozvíjeli své komunikační dovednosti a vzájemnou kooperaci. Společně se zapojili do veškerých sportovních, zábavných a vědomostních atrakcí a soutěží. Všichni včetně rodičů si tak užili odpoledne plné pohybu, zábavy a radosti.

Ing. Petra Danková a Aneta Linhartová

Druhá akce = Svátek práce – Ngay Quoc Te Lao Dong

Pátek 4. května se nesl na naší škole ve znamení projektu „Za jeden provaz“. Jednalo se o vzájemnou spolupráci vietnamských a českých žáků, kteří se tentokrát společně zaměřili na měsíc květen. Děti společně vytvořily prezentace týkající se svátku všech zamilovaných a Svátku práce, zjistily nové informace o stavění májky. Vznikaly křížovky, kaligramy a výtvarná díla, která se nesla ve znamení lásky. Proběhla také společná diskuze o tom, jak se Svátek práce slaví ve Vietnamu a jak u nás v Čechách. Všichni si opět odnesli spoustu nových informací a zážitků.

Bc. Lucie Šeráková

Svátek práce První Máj – lásky čas Májka

První akcí byly Velikonoce tak trochu jinak. Žáci rozvíjeli své etické, estetické a pracovní kompetence společně s kompetencemi k učení. Během pašijového týdne se žáci vietnamské národnosti seznámili (připomněli si) velikonoční tradice a zvyky běžné pro Českou republiku. V rámci výuky se zkušenými učitelkami – lektorkami vytvořili pracovní prostředí, kde si každý mohl vyrobit, vyzkoušet, co ho nejvíce zajímalo. Vyzkoušeli si zdobení vajíček barvami, vločkami či krepovým papírem, vyfoukávání samotných vajíček, vyrábění zápichů i závěsných ozdob. Společně jsme strávili příjemné chvíle a přichystali jsme se na příchod jara.

Klára Valková a Jitka Beková

DSCN4961
DSCN4957
DSCN4955